Supervised Theses / Danışmanlığı tamamlanmış tezler

Ph. D. / Doktora

Dr. Çağrı Özgün Kibiroğlu (2019) “Uncapacitated Multiple Allocation Hub Location Problem under Congestion” 

Dr. Burcu Nalbantoğlu (2018) “A Decision Model for Customer Order Prioritization and Facility Layout Design, A Case Study for Structural Steel Production in Construction Industry”

Dr. Sait Gül (2017) “Ticari Banka Kredilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli” (jointly supervised with Assoc. Prof. Dr. Özgür Kabak)

Dr. Ayfer Başar (2014) “Banka Şubeleri İçin Uygun Yer Seçiminin Belirlenmesi” (jointly supervised with Assoc. Prof. Dr. Özgür Kabak)

Dr. Didem Çınar Ünal (2013) “Newly proposed algorithms based on column generation and metaheuristics for flexible job shop scheduling problem”

Dr. Kadir Çiçek (2013) “Gemi filo yönetiminde operasyonel risk kontrolü için bir karar verme yaklaşımı”

Dr. Ahmet Kandakoğlu (2012) “Harbe hazırlığın yönetimine yönelik bir karar destek sistemi”

Dr. Özay Özaydın (2012) “İstanbul ulaşım ağının kritik yapılarının önÇeliklendirilmesi üzerine CBS tabanlı bir karar destek modeli”

Dr. Orhan Saraçoğlu (2011) “Increased Enforcement of Foreign Corrupt Practices Act: Use of Artificial Neural Network for the Selection of Sales Intermediaries”

Dr. Nilay Akgerman (2010) “Binek Otomobillerde CO2 Emisyon Miktarının Azaltılmasına Yönelik Stratejilerin Analitik Ağ Süreci Bazlı Hedef Programlama Modeli ile Değerlendirilmesi”

Dr. Metin Çelik (2009) “An Integrated Decision Support System towards Risk-Based Analytical Modelling of Managerial Processes in Shipping Business” (jointly supervised with Assoc. Prof. Dr. Ata Bilgili)

Graduate / Yüksek Lisans

Abdulrahman Alnahhas (2021) “Hybrid Deep Multi-Criteria Recommender System Model”

Yusuf Ertuğrul Topcu (2020) “Atık Su Arıtma Tesislerinin Ünitelerinin Esneklik Potansiyeline Dayalı Tüketim Optimizasyonu”

Neşe Umut (2019) “Meteorolojik veri kullanılarak elektriksel arıza kestirimi yapılması proaktik onarım faaliyetleri için karar destek sistemi geliştirilmesi”

Sercan Dinç (2019) “AHP ve TOPSİS yöntemlerini kullanarak tip 2 diyabet hastalığı için risk puanını hesaplama ve en iyi tedavi seçeneğini belirleme”

Gözde Kadıoğlu (2017) “Tüketicilerin Türkiye’deki Kahve Zincirlerini Tercihlerine Yönelik Bir Karar Destek Modeli”

Canan Yeşilyurt (2016) “Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Analitik Ağ Süreci ile Reklam Mecrası Seçimi” (jointly supervised with Prof. Dr. Şebnem Burnaz)

Tuğba Demirel (2015) “Yorgunluk Risk Yönetim Sistemi kapsamında Türkiye’deki bir Havayolu Şirketinde Analitik Ağ Süreci ile Risk Değerlendirme Yaklaşımı Uygulaması”

Gül İmamoğlu (2015) “Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE teknikleri ile Hastane Yeri Seçimi: Trabzon Örneği”

Tuğba Esin Ekmekçi (2015) “Determining Appropriate Public Locations for Automated External Defibrillator (AED) Deployment: A Case Study in City of Valencia”

Seçil Kavas (2014) “Konut Fiyatlarının Çok Kriterli bir Karar Destek Modeli ile Tahmin Edilmesi”

Merve Süerkan (2014) “Mağaza Yeri Seçimine Yönelik bir Karar Destek Modeli ve bir Uygulama”

Deniz Kadıoğlu (2013) “Türkiye’de Eğitimli Genç Mobil Telefon Kullanıcılarının Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Karar Modeli”

Serhat Tüzün (2012) “A Multi-Criteria Decision Model for the Evaluation of Emergency Department Performance”

Esra Cavlak (2012) “Online Alışveriş Sitesi Tercihlerinde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesine ve ÖnÇeliklendirilmesine yönelik bir Karar Modeli”

Şafak Tayşi (2012) “Türkiye’de Elektrik Üretiminde Kullanılacak Yakıt Türlerinin Değerlendirilmesine yönelik bir Karar Modeli”

Sait Gül (2012) “Turistik Faaliyetlerin Seçimine Yönelik Bir Çok Ölçütlü Karar Destek Modeli”

Çiğdem Kadaifçi (2011) “Yolcuların Havalimanında Geçirdiği Zamanın Etkinliği ile İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi: bir Bulanık Bilişsel Harita Uygulaması”

Funda Yılmaz (2010) “Evaluating Product Portfolio Performance for a Manufacturing Company in the Automotive Industry” (jointly supervised with Assoc. Prof. Dr. Şebnem Burnaz)

Tülay Varol (2010) “Ardışık Karar Verme Modelleri ve bir POMDP Uygulaması”

Mine Işık (2010) “A Decision Support System to Determine the Sport Sponsorship Response”

Pınar Dursun (2009) “Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi’nin Genetik Algoritma ile Modellenmesi”

Sevgin Rüstemoğlu (2009) “Futbol sektöründe bir karar destek modeli uygulaması”

Pınar Kişioğlu (2009) “Telekomünikasyon Sektöründe İptal Analizi”

Gülçin Ermiş (2009) “Vakıflar için stratejik bir karar modelinin geliştirilmesi”

Evşen Korkmaz (2008) “Deciding on RFID Tagging Level of Inventories” (jointly supervised with Prof. Dr. Mehmet Tanyaş)

Kutay Tinç (2007) “An Algebraic Approach to Sensitivity Analysis in Linear Programming”

Ayça Altay (2007) “Genetik Algoritma ve Bir Uygulama”

Özgür Şener (2006) “Comparison of FDI Receiving Capabilities of Turkey and Other EU Countries”

Özay Özaydın (2005) ”Havayolu Çizelge Planlamasına Yönelik Bir Karar Destek Modeli”

Fatih Özdemir (2004) “Depo Tasarım Sorunu Analizi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulaması”

Bahar Pamukçu (2003) “Analitik Ağ Süreci ve Bir Uygulama”