TÜBİTAK-BİDEB (The Scientific and Technological Research Council of Turkey – Directorate of Science Fellowships and Grant Programmes / Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı)

  • 2219-International Postdoctoral Research Fellowship Programme / 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
  • Support to visiting professorship / Misafir profesörlüğe destek
  • University of Pittsburgh, The Joseph M. Katz Graduate School of Business
  • Pittsburgh, PA, USA, 2018-2019

Tinçel Foundation / Tinçel Vakfı

  • Support to visiting research / Misafir araştırmacılığa destek
  • Leeds University Business School
  • Leeds, UK, 1998-1999