TÜBİTAK-BİDEB (The Scientific and Technological Research Council of Turkey – Directorate of Science Fellowships and Grant Programmes / Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı)

2219-International Postdoctoral Research Fellowship Programme / 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Support to visiting professorship / Misafir profesörlüğe destek

University of Pittsburgh, The Joseph M. Katz Graduate School of Business

Pittsburgh, PA, USA, 2018-2019


Tinçel Foundation / Tinçel Vakfı

Support to visiting research / Misafir araştırmacılığa destek

Leeds University Business School

Leeds, UK, 1998-1999