International Society on Multiple Criteria Decision Making

Member of Executive Committee / Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- )


ITU Information Technologies in Construction Management Graduate Program / İTÜ İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı

Member of Program Steering Committee / Program Yürütme Kurulu Üyeliği (2013-2018)


ITU Faculty of Management / İTÜ İşletme Fakültesi

Member of Faculty Board / Fakülte Kurulu Üyeliği (2014-2017)


ITU Faculty of Management / İTÜ İşletme Fakültesi

Member of Faculty Administrative Board / Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)


ITU Engineering Management Graduate Program / İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Vice-coordinator / Koordinatör yardımcılığı (2005-2011)


ITU Logistics and Supply Chain Management Certificate Program / İTÜ Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı

Coordinator / Koordinatör (2006-2009)


ITU Industrial Engineering Graduate Program / İTÜ Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Vice-coordinator / Koordinatör yardımcılığı (2006-2009)


ITU European Union Center Erasmus Office / İTÜ Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Ofisi

Industrial Engineering Departmental Coordinator / Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü (2004-2008)