“Havayolu Dayanıklı Ekip Eşleme: Modeller, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalar” TÜBİTAK1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ARDEB Akademik destek projesi (#106M472)

Araştırmacı (2007-2010)


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

“Ulaştırma Ana Planı Stratejisi” döner sermaye projesi

Danışman (2003-2004)


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

“Pendik Kurtköy’de Havalimanı Fizibilite Etüdü” döner sermaye projesi

Araştırmacı (1997)


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

“Atatürk Havalimanı Gelişim Etüdü” döner sermaye projesi

Araştırmacı (1996)