Deloitte Turkey R&D Center Advisory Board member /

Deloitte Türkiye Ar-Ge Merkezinde Danışma Kurulu üyesi

(2017 – 2019)