I was born and raised in the Kadıköy district of Istanbul, Turkey.

I graduated from Kadıköy Maarif College (Kadıköy Anatolian High School) and İstanbul Technical University (ITU).

I am a Professor of Decision Sciences at Industrial Engineering Department of ITU.

I visited Leeds University Business School from 1998 through 1999 as a visiting researcher and received my PhD degree in Engineering Management from ITU in 2000. I held visiting professor position at University of Pittsburgh The Joseph M. Katz Graduate School of Business from 2018 through 2019.

I am an executive committee member of International Society of Multiple Criteria Decision Making since 2015. I was the general chair of the 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM 2019) which took place in İstanbul, Turkey from June 16 to June 21, 2019.

My research interests include Multiple Criteria Decision Making, Decision Analysis, Group Decision Making, Decision Support Systems, Decision Aid Computer Packages, Operations Research / Management Science, Healthcare Management, Logistics Management, Transportation, Energy, Scheduling, Bidding and Tender Systems


Doğma büyüme Kadıköy‘lüyüm.

Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunuyum.

Halen İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü‘nde karar bilimleri öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

1998-1999 yılları arasında misafir araştırmacı olarak Leeds University Business School’u ziyaret ettim ve 2000 yılında İTÜ Mühendislik Yönetimi programındaki doktora çalışmalarımı tamamlayarak doktor ünvanımı aldım. University of Pittsburgh The Joseph M. Katz Graduate School of Business’da 2018-2019 yılları arasında misafir profesör olarak bulundum.

2015 yılından beri International Society of Multiple Criteria Decision Making yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul’da 16-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM 2019) konferansının genel başkanlığını yaptım.

Araştırma konularım arasında Çok Kriterli Karar Verme, Karar Analizi, Grup Halinde Karar Verme, Karar Destek Sistemleri, Karar Verme üzerine bilgisayar paketleri, Yöneylem Araştırması / Yönetim Bilimleri, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma, Enerji, Çizelgeleme, İhale ve Teklif Sistemleri yer almaktadır.